บริการขนส่งสินค้าผ่าน LINE MAN เฉพาะลูกค้า กรุงเทพมหานคร จ่ายค่าขนส่งตามจริง
สั่งสินค้าและโอนเงินก่อน 12.00 น. นัดรับสินค้าภายในวันเดียวกัน ก่อน 18.00 น.
บริการเก็บเงินชำระค่าสินค้าปลายทาง เมื่อยอดซื้อรวมกัน ไม่เกิน 3,000.- บาท ทั่วประเทศ

บริการจัดส่งสินค้าของ BEAUTY SPA MALL

อัตราค่าจัดส่งสินค้าคิดตามน้ำหนักของสินค้า+ส่งต่างจังหวัดเหมาจ่าย น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง                                                                   50         บาท น้ำหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3  กิโลกรัม                                      100        บาท น้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึึ้นไป                                                                         ราคาตามประเมินเป็นรายชิ้นสอบถามจากพนักงานขาย    

 ?? จัดส่งสินค้าทุกวันวันจันทร์-เสาร์ กรุงเทพและปริมลฑล รอรับสินค้าภายใน 1-2วัน ต่างจังหวัด รอรับสินค้าภายใน 2-3วัน